kasakasa

Definitions

kasakasa:
   1. dry; bone dry
   2. rustle

Examples

日焼けしすぎたせいで肌がカサカサです。
日焼ひやけしすぎたせいではだカサカサです。
Hiyake shisugita sei de hada ga kasakasa desu.
I got too much sun and now my skin is all dry.

Usage

カサカサと
カサカサって
n
カサカサだ
カサカサです
カサカサである
カサカサ・動詞

kasakasa to
kasakasa tte
n
kasakasa da
kasakasa desu
kasakasa de aru
kasakasa + verb