tsurutsuru

Definitions

tsurutsuru: slick; slippery; smooth; sleek; slurping (noodles)

Examples

昨日の雨で廊下が濡れてつるつるしているので、気をつけて歩く。
昨日きのうあめ廊下ろうかれてつるつるしているので、をつけてあるく。
Kinō no ame de rōka ga nurete tsurutsuru shiteiru no de, ki wo tsukete aruku.
The passageway is slick because of yesterday's rain, so be careful when you walk.

Usage

つるつる
ツルツル
つるつると
つるつるって
ツルツルと
ツルツルって
つるつるな
ツルツルな
つるつるに
ツルツルに
つるつるの
ツルツルの
つるつるだ
つるつるです
つるつるである
ツルツルだ
ツルツルです
ツルツルである
つるつる・動詞
ツルツル・動詞

tsurutsuru
tsurutsuru to
tsurutsuru tte
tsurutsuru na
tsurutsuru ni
tsurutsuru no
tsurutsuru da
tsurutsuru desu
tsurutsuru de aru
tsurutsuru + verb