goshigoshi

Definitions

goshigoshi: scrubbing; rubbing briskly; rasping

Examples

買って欲しいものがあるのでお風呂で父親の背中をごしごしと洗った。
ってしいものがあるのでお風呂ふろ父親ちちおや背中せなかごしごしあらった。
Katte hoshii mono ga aru no de ofuro de chichioya no senaka wo goshigoshi to aratta.
I wanted my dad to buy something for me so I scrubbed his back in the bath.

Usage

ごしごし
ごしごしと
ごしごしって

goshigoshi
goshigoshi to
goshigoshi tte